FAQ på svenska

Om jag kompletterar min behörighet genom att göra kurser efter jag tagit studenten, påverkar de betygen mitt jämförelsetal?

Nej, endast Komvux-kurser gjorda i Sverige kan förändra ens jämförelsetal.

Om man kommer in i läkarprogrammet i Sverige, kan man då komma rakt tillbaks till Finland för att specialisera när man tagit examen?

Nej. Det tar sex år (5,5 år innan 2021) att få sin examen, och efter det måste man göra bastjänstgöring (BT) för att bli en legitimerad läkare.

Om man har blivit en legitimerad läkare i Sverige, har man automatisk legitimation att utöva yrket i Finland?

Nej, inte automatiskt. Man måste ansöka legitimation från Valvira.

Vilka kurser måste man ha läst i gymnasiet för att ha behörighet till att komma in i läkarprogrammet i Sverige?

Förutom språkkraven i svenska och engelska, ska man ha läst matematik, fysik, kemi och biologi, i den viktighetsordning.

Om man började gymnasiet året 2016 eller efter:

– Biologi: 4 kurser

– Kemi: 5 kurser

– Fysik: 7 kurser

– Matematik: lång lärokurs

Om man började gymnasiet innan 2016:

– Biologi: 2 kurser

– Kemi: 5 kurser

– Fysik: 8 kurser

– Matematik: lång lärokurs

Det finns mer information på Information om att studera i Sverige.

FMS uppmuntrar er till att alltid kontrollera väsentliga uppgifter från myndigheten i fråga, våra uppgifter kan ibland vara gamla!