FAQ

Mitä Ruotsin kurssia (kursnivå/Gy11) suomalainen oppimäärä vastaa?

Suomalaisen tutkinnon vastaavuudet löytyvät Universitets- och högskolerådetin Bedömningshandbokenista.

Jos pääsee Ruotsiin lääketieteelliseen opiskelemaan, voiko läkarprogrammetin jälkeen palata Suomeen erikoistumaan? Jos valmistuu laillistetuksi lääkäriksi Ruotsissa, niin onko automaattisesti oikeus toimia Suomessa lääkärinä?

Läkarprogrammetin (5,5 vuotta) jälkeen on suoritettava väh. 1,5-vuotinen allmäntjänstgöring laillistuksen saamiseksi. Ruotsissa laillistumisen jälkeen on haettava ammatinharjoitusoikeutta Valviralta, minkä jälkeen tie on vapaa!

Lisätietoja: http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/pohjoismaissa_koulutetut/laillistettavat

 


Disclaimer: SMR kehottaa tarkistamaan tietojen paikkaansa pitävyyden asianosaiselta taholta!