Information om att studera i Sverige

Läkarprogrammet i Sverige tar sex år, alltså 12 terminer. Efter examen måste man göra BT (bastjänstgöring), vilket tar ett år. Endast efter detta kan man bli en legitimerad läkare. När man vill specialisera sig så kallas det ST (specialisttjänstgöring).

Man kan läsa läkarprogrammet vid följande sju universitet i Sverige: Göteborg, Linköping, Lund, Karolinska institutet (Stockholm), Uppsala, Umeå och Örebro. FMS har en introduktion av varje universitet på finska: Lund, Karolinska institutet, Göteborg, Linköping, Örebro, Uppsala, Umeå.

För att söka till läkarprogrammet krävs att man har allmän högskolebehörighet och dessutom finns det också särskilda krav för läkarprogrammet. Allmän högskolebehörighet når man om man har motsvarande behörighet i Finland och kan både engelska och svenska på tillräckligt hög nivå.

Man är högskolebehörig i Sverige om man har läst svenska som modersmål i gymnasiet.

Läkarprogrammets särskilda behörighetskrav innefattar följande:

– Biologi 2 / B

– Fysik 2 / B

– Kemi 2 / B

– Matematik 4 / D

Översatta till finska gymnasiekurser gäller följande:

För dem som började gymnasiet året 2016 eller efter:

– Biologi: 4 kurser

– Kemi: 5 kurser

– Fysik: 7 kurser

– Matematik: lång lärokurs

För dem som började gymnasiet innan 2016:

– Biologi: 2 kurser

– Kemi: 5 kurser

– Fysik: 8 kurser

– Matematik: lång lärokurs

Om du saknar kurser så kan du komplettera dem i kvällsgymnasiet, och därefter bifoga intyg om detta när du ansöker.

Ansökning sker genom antagning.se, där man också hittar aktuell information om själva processen och viktiga datum. Det ordnas två ansökningstillfällen varje år i Sverige, en i mars-april (då börjar man på hösten) och den andra i september-oktober (då börjar man i januari).

Beroende på universitet sker antagning i olika ansökningsgrupper. De flesta finska studenter kommer in i betygsurvalet baserat på ett så kallat jämförelsetal. Jämförelsetalet beräknas baserat på både studentexamen och kursbetyg. Kompletterande kurser som man gör efter att man tagit studenten höjer inte jämförelsetalet. Detta tal kan endast höjas med Komvux-kurser i Sverige. UHR (Universitets- och högskolerådet) beräknar ett medeltal av de obligatoriska studentexamina och gymnasiediplomet (valfria studentexamina tas endast hänsyn till om de höjer jämförelsetalet). Det åstadkomna medeltalet kommer att motsvara något jämförelsetal. UHR beräknar jämförelsetalet för dig, men om du är intresserad i hur det går till kan du läsa vidare här: Tidigare jämförelsetal kan man se här: Ganska ofta hamnar jämförelsetalet till läkarprogrammet mellan 21-22.

Läkarstudent.se är en svensk webbsida där man kan hitta mycket information om ansökan, och dessutom har de också ett samtalsforum. Utbildningsstyrelsen har en Sverige-guide där man kan hitta basala uppgifter om att ansöka till svenska högskolor. Det finns gott om likadana guider på nätet: UPSO (Uppsalas finska studenter) har ett kort informationspaket (på finska) och det finns till och med en blogg (på finska). Om du inte hittade det du sökte här, bakom någon av länkarna eller på våran FAQ, så går det bra att skicka e-post till oss!

Mer info om tillgodoräknande hittar man här. Om du har börjat gymnasiet året 2016 eller efter kan du läsa om kursmotsvarigheterna med de svenska kraven här.