Mikä on SMR?

Suomalaiset Medisiinarit Ruotsissa, SMR, on Ruotsissa lääketiedettä opiskelevien suomalaisten yhdistys. SMR on vuodesta 1982 toiminut suomalaisten medisiinarien ammatillisena ja sosiaalisena foorumina Ruotsissa. SMR pitää tiivistä yhteyttä suomalaisiin lääketieteen opiskelija- ja lääkärijärjestöihin/-liittoihin. SMR ajaa jäsentensä etua niin Suomessa kuin Ruotsissakin tarpeen mukaan!

SMR on Suomen Medisiinariliiton jäsen, joten SMR:n jäsenenä sinulle kuuluu myös kaikki Suomen Medisiinariliiton edut! Lisätietoa löydät linkistä: https://www.suomenmedisiinariliitto.fi/suomenmedisiinariliitto/jasenedut/