På svenska

Finländska Medicinare i Sverige, grundad 1982, är en kandidatförening för alla finska läkarstudenter i Sverige, Norge eller Danmark. Föreningens syfte är att:

  • Föra samman finska läkarstudenter vid de olika universitet i Norden genom att ordna evenemang av olika slag och genom sociala medier
  • Bevaka våra medlemmars intressen både i Finland och i Norden
  • Upprätthålla kontakt med finska kandidat- och läkarföreningar

FMS är en medlem av vår paraplyorganisation Finlands Medicinarförbund FMF.

Vad ingår i FMS verksamhet?

  • Att hjälpa våra medlemmar under hela vägen i läkarutbildningen, från planering av studierna fram tills examen och ansökning till specialiseringsutbildning
  • Att informera våra medlemmar om det aktuella via sociala medier och vår websida
  • Att bevaka våra medlemmars intressen genom att ta ställning till beslut angående våra medlemmar
  • Att ordna evenemang som t.ex. utbildningar tillsammans med våra samarbetspartner
  • Att ordna årliga vår- och höstmöten, dit alla våra medlemmar är välkomna. På mötena diskuterar vi aktuella ämnen och planerar vår framtida verksamhet, samt väljer nästa års styrelse på höstmötet.
  • I slutet av året skickar vi även ett medlemsbrev som sammanfattar det gångna året.
  • Att träffa andra kandidatföreningar för finska läkarstudenter och samarbeta med dem samt med FMF

Medlemsförmåner

SMR är Finlands Medicinarförbundets medlem och har därför samma medlemsförmåner som det finns i Finlands Medicinarförbundet. Dessa innebär till exempel ansvarsförsäkring samt rättsskyddsförsäkring, en möjlighet att åka på klinik- eller forskningsutbyte via FimSIC, en möjlighet att delta i Tuohilampi-seminariet samt en chans att delta i ett årligt möte där man diskuterar val av specialitet. Mer om medlemsförmåner kan ni läsa på Finlands Medicinarförbundets sidor: https://www.suomenmedisiinariliitto.fi/suomenmedisiinariliitto/jasenedut/.

Sociala medier

FMS är aktiv i olika kanaler i sociala media, som ger omfattande information om FMS verksamhet.

Instagram – @suomalaisetmedisiinarit

Facebook – Suomalaiset Medisiinarit Ruotsissa SMR-FMS

Bli medlem